• Polski
 • English

Stowarzyszenie Plemię Pilsian

Dawno, dawno temu....

A właściwie to całkiem niedawno, bo zaledwie kilka lat temu przy Ośrodku Kultury TKACZ w Tomaszowie Mazowieckim powstała Drużyna Wojów Słowiańskich i Wikingów SŁAWA. My, zainteresowani naszymi słowiańskimi przodkami, w liczbie 7 (a później nawet 8 osób), postanowiliśmy do niej dołączyć. Do dziś współpracujemy ze SŁAWĄ i stanowimy jej południowo-zachodni odłam, a ponieważ budujemy swoją wioskę nad uroczą rzeką Pilsią nazwaliśmy się Plemieniem Pilsian.

 

Aby sformalizować swoją działalność w dn. 11.11.2012 r. w miejscowości Rudzisko, gm. Szczerców, 17 osób (mieszkańcy woj. łódzkiego, głównie z okolic Bełchatowa) przeprowadzili zebranie założycielskie celem powołania stowarzyszenia pod wdzięczną nazwą Stowarzyszenie "Plemię Pilsian".

W dniu 15.02.2013 r. uzyskaliśmy wpis do KRS pod numerem 0000449522.

Oficjalną działalność rozpoczęliśmy 1 marca 2013 r. 

 

Nie ograniczamy się jedynie do rekonstrukcji historycznej i budowy wioski słowiańskiej. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy dotyczącej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działanie na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działania wspomagające rozwój turystyki i krajoznawstwa, promocja regionu Powiatu Bełchatowskiego, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznymi osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 • Przeborka i Olimpia
  Przeborka i Olimpia
 • Diabeł i dzieciaki
  Diabeł i dzieciaki
 • Bojmir
  Bojmir
 • Olimpia i garnki
  Olimpia i garnki
 • Gniewka i dzieciaki
  Gniewka i dzieciaki
 • Diabeł
  Diabeł
 • Mojmiła i Przeborka
  Mojmiła i Przeborka
 • Zbychu i Nawojka
  Zbychu i Nawojka
 • Przeborka i Nawojka
  Przeborka i Nawojka
 • Diabeł, fot. P. Kania
  Diabeł, fot. P. Kania
 • Olimpia, fot. P. Kania
  Olimpia, fot. P. Kania
 • Mieszko, fot. P. Kania
  Mieszko, fot. P. Kania
 • Bojmir, fot. P. Kania
  Bojmir, fot. P. Kania
 • Diabeł, fot. P. Kania
  Diabeł, fot. P. Kania
 • Gniewka, fot. P. Kania
  Gniewka, fot. P. Kania
 • Pilsianie, fot. P. Kania
  Pilsianie, fot. P. Kania
 • Diabeł, fot. P. Kania
  Diabeł, fot. P. Kania
 • Ola i Adam, fot. P. Kania
  Ola i Adam, fot. P. Kania
 • Bojmir
  Bojmir
 • Goście w wiosce Pilsian
  Goście w wiosce Pilsian
 • Pilsianie i goście
  Pilsianie i goście
 • Przeborka i Zbychu
  Przeborka i Zbychu
 • Przeborka i Zbychu, fot. AjS
  Przeborka i Zbychu, fot. AjS
 • Przeborka
  Przeborka
 • brat zabit
  brat zabit
 • Zbychu
  Zbychu
 • Plemię Pilsian i przyjaciele
  Plemię Pilsian i przyjaciele
 • Info

  Informacje o Stowarzyszeniu "Plemię Pilsian"
 • Statut

  Statut Stowarzyszenia "Plemię Pilian"
 • Wioska historyczna

  Rekonstrukcja osady słowiańskiej nad rzeką Pilsią - IX-XI wiek
 • O dawnych Słowianach

  Trochę historii, archeologii i etnografii
 • Oferta Pilsian

  Oferta dla zainteresowanych współpracą z naszym plemieniem.
 • Blog Pilsian

  Blog, aktualności i informacje na temat Plemienia Pilsian