O dawnych Słowianach

  • makieta MRB
    makieta MRB

“...mówią jednym językiem niesłychanie barbarzyńskim. A nawet i zewnętrznym wyglądem nie różnią się między sobą [...]. Także i imię mieli z dawien dawna jedno Sklawinowie i Antowie /Prokop z Cezarei/

Trochę informacji na temat Słowian żyjących we wczensym średniowieczu na ziemiach polskich. Informacje skąd do nas przybyli, jak żyli, w co wierzyli...

tekst był pierwotnie przygotowany przeze mnie na wystawę archeologiczną o Słowianach w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, a następnie miał się ukazać w magazynie muzealnym Dzieje. Niestety magazyn nie został wydany, więc opracowany materiał daję na stronę :)

Do pisania tekstu wykorzystałam najnowsze publikacje z zakresu archeologii i historii oraz prace starsze traktujące o klulturze ludowej Słowian - literaturę podaję na końcu. Pragnę jednak podkreślić, że badania nad dziejami Słowian nie zostały jeszcze zakończone, a nowe prace wykopaliskowe wnoszą coraz więcej informacji - niejednokrotnie sprzecznych z dotychczas przyjmowanymi pewnikami, odnoszącymi się do dziejów tego ludu.

 

Zapraszam do czytania.